Menu Zamknij

NZOZ Przychodnia Lekarska w Kruszynie 
ul. Kmicica 10, 42-282 Kruszyna 

tel. 34 320 20 30 (Nr telefonu do rejestracji POZ)
tel. 34 374 30 45 ( Nr telefonu do rejestracji Poradni Specjalistyc​znych)
tel. 34 320 25 09 (Sekretariat) 
e-mail: sekretariat@nzozkruszyna.pl  

tel. 734 141 754, tel. 734 154 697 (telefony tylko do kontaktu personelu przychodni z Pacjentem) 
Kontakt w sprawie kontynuacji przewlekle podawanych leków: leki@nzozkruszyna.pl 
Prośba o wystawienie e-recepty powinna być kierowana z minimum jednodniowym wyprzedzeniem.

Recepty na przewlekle stosowane leki są wystawiane podczas wizyty u lekarza w przychodni (lub na wizycie domowej).
W wyjątkowych sytuacjach pacjent może otrzymać receptę drogą elektroniczną, bez konieczności odbycia wizyty lekarskiej w poradni.     

DZIAŁALNOŚĆ PROWADZONA W RAMACH KONTRAKTU
Z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA