Menu Zamknij

W Przychodni Lekarskiej w Kruszynie realizowane są programy profilaktyczne:

CHUK Profilaktyka Chorób Krążenia

Program kierowany jest do osób
– które w danym roku kalendarzowym mają skończone 35, 40, 45, 50, 55 lat,
– są obciążone czynnikami ryzyka (palenie tytoniu, nadciśnienie tętnicze krwi, zaburzenia gospodarki lipidowej, niska aktywność ruchowa, nadwaga i otyłość, upośledzona tolerancja glukozy, nadmierny stres,
nieracjonalne odżywianie się, wiek,)
– u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia, które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu profilaktyki CHUK także u innych świadczeniodawców.

Profilaktyka 40+

Profilaktyka 40 PLUS” zakłada realizację badań diagnostycznych w formie pakietów dedykowanych oddzielnie dla kobiet i mężczyzn oraz pakietu wspólnego.

Pakiet badań diagnostycznych dla kobiet będzie zawierał:

morfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi
stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy
stężenie glukozy
ocena funkcji wątroby (AlAT, AspAT, GGTP – enzymy wątrobowe)
kreatynina
badanie ogólne moczu
kwas moczowy
krew utajona w kale

Pakiet badań diagnostycznych dla mężczyzn będzie zawierał:

morfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi
stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy
stężenie glukozy
ocena funkcji wątroby (AlAT, AspAT, GGTP – enzymy wątrobowe)
kreatynina
badanie ogólne moczu
kwas moczowy
krew utajona w kale
PSA (badanie w kierunku raka prostaty)

Pakiet wspólny dla kobiet i mężczyzn

pomiar ciśnienia tętniczego
pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie oraz obliczenie wskaźnika
masy ciała (BMI)
ocena miarowości rytmu serca

Pakiet badań diagnostycznych dla kobiet będzie zawierał, proszę poprawić na Pakiet badań diagnostycznych dla kobiet zawiera

Pakiet badań diagnostycznych dla mężczyzn będzie zawierał proszę poprawić na Pakiet badań diagnostycznych dla mężczyzn zawiera

Profilaktyka przeciwtężcowa
Profilaktykę poekspozycyjną tężca w przypadku zranienia brudnym przedmiotem, ugryzieniem zwierząt  należy przeprowadzić najszybciej jak to możliwe, poprzez podanie szczepionki.

Profilaktyka COVID-19